Форум за равнопоставеността в научните области ще се състои в Русе

Първото събитие на новата открита сцена на кея е форумът на 10 септември 2020 на тема “Неравенството между половете в STEM[1] областта – митове, стереотипи, реалност”, организиран от  училище „Леонардо да Винчи“.

На събитието ще бъдат представени интелектуалните продукти на един от международните проекти, по които работи училището „E-STEАM: Равенство в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката”, финансиран от европейската програма “Еразъм +”.

Във форума ще участват преподаватели от училището и Русенския университет „Ангел Кънчев“. Програмата включва презентации за  установяването и  справянето със стереотипите в професионалната реализация на половете в STEM областта.  Предвидените основни акценти са: нова обучителна и менторска програма, обучителна онлайн платформа за учители и университетски преподаватели, изследвания за връзката средно-висше образование и пазара на труда в STEM областта. 


[1] STEM – обобщено понятие за дисциплините природни науки, технологии, инженерни науки, математика (от английски science, technology, engineering, and mathematics)

Сподели:

Още новини от деня