Форум, посветен на френския език, ще се проведе на 13 и 14 октомври в Русе

Форум, посветен на френския език, ще се проведе на 13 и 14 октомври в Русе

Френският институт в София и Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България организират форум, посветен на френския език, „Включване на медийно и гражданско образование в класните дейности“.

Събитието ще се проведе в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ на 13 и 14 октомври и ще обедини всички заинтересовани страни в преподаването по и на френски език. То е подкрепено от регионалния център на франкофонията за Централна и Източна Европа (CREFECO) и Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Русе. Регистрацията ще се осъществява онлайн, а крайният срок за кандидатстване е 29 септември.

Как франкофонските медии могат да се използват в клас, какви възможности предлагат тези средства и каква роля могат да играят преподавателите по и на френски език – това са въпросите, които ще бъдат разгледани, и които ще предизвикат полезни дебати сред участници, лектори и организатори на събитието.

Сподели: