КОЦ комплексен онкологичен център

Фотоволтаична инсталация в Комплексния онкологичен център в Русе ще помага в потреблението на лечебното заведение

Фотоволтаична инсталация в Комплексния онкологичен център в Русе ще помага в потреблението на лечебното заведение. 

Системата вече е монтирана върху покривната част на една от сградите на онкодиспансера и цели да подобри енергийната ефективност като намали сметките за електроенергия. 

Фотоволтаичната инсталация е с мощност 40 KW. Изградена е така, че този показател след време може да бъде увеличен на по-висока стойност. Очаква се тя да покрива голяма част от нуждите на болницата.

Сподели: