свети петър

Хиляди именици ще празнуват на утрешния Петровден в Община Русе

На 29 юни Българската православна църква чества паметта на двамата Христови апостоли – Петър и Павел – ревностни разпространители на християнството, изтърпяли много страдания и гонения, наречени „първовърховни престолници и вселенски учители“.

Петър, беден рибар от гр. Витсаида край Генисаретското езеро, е един от първите ученици на Христос и един от преданите му последователи. Павел, роден в Тарс, Киликия, първоначално изповядва юдейската религия и е сред гонителите на християните. На път за Дамаск той е ослепен от видение на Господа. Завеждат го обратно в града, където след три дни е изцерен по чудо. От яростен противник става най-ревностен разпространител на Христовото учение. През 67 г. заедно със сподвижника му Петър са разпнати на кръст от император Нерон в Рим.

свети петър

На Петровден се принася жертвено животно в чест на светеца – обикновено се коли „петровско пиле“. Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни ябълки – петровки. Осветени от свещеника, те носят здраве. Според народните вярвания Свети Петър е ключар на райските порти и главен съдник на човешките грехове, който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая.

Имен ден празнуват Петър, Павел, Петя, Павлина и Полина.

Справката в отдел „Гражданско състояние” показва, че в Община Русе живеят 1632 човека с името Петър; Петьо се казват 45 човека; Петю са кръстени 21 русенци; Петя се наричат 741 дами; Пенка са кръстени 1048 жени; името Пена носят 226 русенки; с името Пенчо са кръстени 163 човека; Камен – 285, Петрана се наричат 146 дами; Петранка се казват 341 жени; Павел се казват 550 мъже; Павлин се наричат 185 човека; Павлина – 278 жени и Павлинка се казват 151 дами, 11 – Павлета.

Да им е честито името!

Сподели: