Холограмна пирамида представиха по проект в ПГИУ - Русе

Холограмна пирамида представиха по проект в ПГИУ – Русе

На 19 декември, от 14:30 часа, в ПГИУ „Елиас Канети“ беше представена инициативата „Училище на поколенията“ и високотехнологични продукти: платформа за мултимедийна визуализация (тип холограмна пирамида) и киоск (info point), които са част от нея. Събитието е част от проект „Технологиите на бъдещето в полза и за съхранение на градската и на училищната идентичност“ по програма „Знание и растеж“, осъществявана от фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на фондация „Еконт“.

Холограмна пирамида представиха по проект в ПГИУ - Русе

Партньори в проекта са Русенски университет „Ангел Кънчев“, Международно дружество „Елиас Канети“ и училищното настоятелство на гимназията.

В рамките на проекта се създадоха две виртуални мултимедийни устройства.

Първото е информационно табло, наречено киоск, което функционира като голям таблет. Той е монтиран на главния вход на училището и показва по иновативен и привлекателен начин историята на училището, което е създадено през 1883 г. като немско практическо търговско училище с обучение по счетоводство, търговска кореспонденция, стенография. С това се поставя началото и на икономическото образование в нашия крайдунавски град. На киоска също така са представени постиженията на ученици и на учители в 135-годишната история на училището.

Идеята е учениците, запалени по технологиите и по историята, с помощта на техните учители, да създават материали, които да представят събития и личности, допринелсли за развитието на свободния дух на русенци.

Второто устройство е холограмна пирамида. Тя представлява платформа за мултимедийна визуализация. Тепърва предстои да се използват пълноценно всички възможности за представяне на информация на пирамидата.

С участието си в този витруален музей бихме искали да насърчим нашите ученици да дерзаят в изучаването на смарт технологиите, в създаването на инфо материали по разнообразен и привлекателен начин и последно, но не по важност, целим да ги възпитаваме в родолюбие и гордост от труда и постиженията на поколенията преди тях.

Учениците Мартин Джуров и Петър Мишев са основните ангажирани ученици по проекта, които качиха създадените от тях материали на мултимедийните устройства. По проекта още работиха и ще продължат да работят Валентин Колев, Григор Петров и Михаела Илиева от XI и от XII клас, г-жа Блажена Абаджиева и г-жа Велислава Димитрова. Координатор е г-жа Калина Пенева – заместник-директор на училището.

Сподели: