Хората с неплатени глоби в Община Гюргево полагат общественополезен труд

От 2014 година румънското законодателство предвижда възможност за трансформиране на неплатените глоби в общественополезен труд. Той може да се полага само от физически лица и не може да надвишава 300 часа годишно. Ако лицето не заплати в 30 дневен срок глобата и няма възможност да се събере сумата по реда на принудителното изпълнение, общините чрез своите дирекции „Местни данъци и такси“ молят съответния съд да замести глобите с общественополезен труд.

От началото на тази година 44 задължени лица полагат или предстои да положат общественополезен труд в Гюргево. На „опашка“ чакат още 113 други лица със задължения. За всички тях е извършена обстойна проверка дали имат някакви доходи или имущество, които да бъдат използвани за погасяване на задълженията. Проверките отнемат много време, защото се иска информация от поне 10 институции в окръга и на национално ниво, казва директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ в Гюргево Лауренциу Цинтя.

Проблем възниква с някои лица, които се укриват или не искат да положат общественополезен труд. Тогава властите могат само да им наложат нова глоба.

Сподели:

Още новини от деня