Ветово-община-2

Христана Костадинова от Ветово навършва 100 години, ще получи специално признание от Общината

На 27 януари 1924 година е родена Христана Иванова Костадинова от град Ветово. Тя е родена в семейството на Димитра Тодорова Савова и Иван Савов Киров. Тя е преживяла Втората световна война. Има двама сина. Възрастта и поставя пред общинските съветници и администрацията дължимото уважение, като тя ще бъде подпомогната и за покриване на част от битовите и нужди. По предложение на кмета на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед общинските съветници ще гласуват по време на извънредно заседание днес предложението му да бъдат отпуснати 500 лева във връзка с навършването на столетието на тази жителка.

Сподели: