съдебна палата русе

Хулиганско изстъпление в русенска книжарница завърши с условна присъда

Наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, чието изтърпяване е отложено за изпитателен сротк от 3 години, както и „Обществено порицание“, което да се изпълни чрез прочитане на съдебния акт по радио Русе, наложи състав на Районния съд в Русе.

На 30.09.2022г. в Русе безработната по това време В. И. извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – на публично място – в книжарница, находяща се в комплекс „Чародейка“ в гр. Русе, крещейки псувала, обиждала и отправяла закани към М. И. от гр.Русе, размахвала метална пръчка и счупила 2 бр. витринни стъкла (с размери 60 см. на 30 см. на 0,5 см.), собственост на „М“ ЕООД. Причинените с престъплението по чл.216, ал.1 от НК имуществени вреди са възстановени.

Разноските по делото се възлагат на В. И., която следва да заплати по сметка на ОД на МВР –Русе сумата от 283,23 лева. В. И. се задължава да заплати на частния обвинител и граждански ищец М. И. сумата от 1000 лв. представляваща адвокатско възнаграждение, както и се задължава да заплати на
ощетеното юридическо лице и граждански ищец „М“ ЕООД представлявано от Д. Г. И. сумата от 600 лв., представляваща адвокатско възнаграждение.

Сподели: