ЦДМ - 1 - Русе се включва в националната кампания за безплатно поставяне на силанти на деца от 5 до 8 г.

ЦДМ – 1 – Русе се включва в националната кампания за безплатно поставяне на силанти на деца от 5 до 8 г.

След преглед, лекарите по дентална медицина, ще Ви обяснят дали детето се нуждае от допълнителна защита – силанизиране, на първите постоянни молари (6-тите зъбки) и с Ваше съгласие ще бъде записан удобен ден и час за тази манипулация.

Център по дентална медицина 1-Русе, ул. Николаевска 66, е един от изпълнителите по програмата.

Националната кампания е за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари, кътни (6-те) зъби на деца от 5 до 8 г.

Лекарите по дентална медицина, осъществяващи тази дейност в Център по дентална медицина:

Център по дентална медицина 1-Русе, ул. Николаевска 66, ет. 2

д-р М. Георгиева – к-т 214

д-р Р. Данева – к-т 213

д-р Д. Савова – к-т 216

д-р Цв. Чешмеджиева – к-т 216

д-р С. Колев – к-т 204

Тел: 082 82 37 97

Официална страница на програмата www.oralnaprofilaktika.bg

Кампанията приключва на 30.11.2021г.

Сподели: