Цените на картите за социален отдих и курортно лечение преди 30 години не са били ниски

Цените на картите за социален отдих и курортно лечение преди 30 години не са били ниски

Цените на картите за социален отдих и курортно лечение преди 30 години не са били ниски

Част от предговора на „Наръчник по почивно дело и културно лечение” (1984 г.): „Почивното дело в България е комплексна социално – икономическа дейност за създаване на условия за възстановяване, укрепване и развитие на физическите сили и работоспособността на човека, а така също и за всестранно развитие на неговите духовни сили…Потребностите от отдих и курортно лечение възникват и се формират в резултат на комплексното въздействие на множество фактори – бързи темпове на урбанизация, повишаване на жизненото равнище на народа (преди всичко на реалните доходи на населението), усъвършенстване на транспорта…Главен организатор на отдиха на трудещите се в НР България са Българските професионални съюзи.”

Сподели:

Още новини от деня