Ценно дарение влезе във фонда на русенската регионална библиотека днес – вестник „Бойната слава на Дунавци“

Ценно дарение влезе във фонда на русенската регионална библиотека днес – вестник „Бойната слава на Дунавци“

Ценно дарение влезе във фонда на русенската регионална библиотека днес – вестник „Бойната слава на Дунавци“ – юбилейно издание на Пета пехотна Дунавска дивизия по случай 50 години от създаването й – 29 октомври 1933 г. Оригиналът и сканирано копие донесоха Мартин Календжиев – председател на дружество „Традиция“ – Русе и секретар на читалище „Стефан Караджа 2018“ и Евгени Алексиев – член на Управителния съвет на РСОСЗР – Русе. И двамата бяха категорични, че са избрали библиотеката, защото мястото на вестниците е в книгохранилницата, а и тук уникалното издание ще се съхранява най-добре.

„Бойната слава на Дунавци“ съдържа информация за някои от важните сражения, водени от полковете на дивизията през всички войни след Освобождението на България от 1878 г. – Сръбско-българската от 1885 г., двете Балкански  от 1912 – 1913 г. и Първата световна. На страниците на вестника са намерили място статии за знакови фигури, свързани с историята на дивизията като „Помен за загиналия при Бунар Хисар командир на Пети пехотен Дунавски полк полковник Иван Петров“ (на 17 октомври 1912 г.). Има статия и на полковника от запаса Николай Михайлов – автор на текста на марша на Пети пехотен Дунавски полк.

Особено ценен е вътрешният лист на вестника, където са отпечатани имената на загиналите от основните полкове на дивизията – Пети пехотен Дунавски полк (през трите войни), 45 пехотен полк през двете Балкански войни, 66 пехотен полк през Втората Балканска война, 49 и 69 пехотни полкове през Първата световна война и 9 конен полк през Балканските и Първата световна войни.

От днес оригиналът на „Бойната слава на Дунавци“ ще се съхранява в библиотеката, а дигитализираният от екип на катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет вестник ще бъде достъпен през електронния каталог на книгохранилницата.

Сподели: