Центърът за развитие на човешките ресурси представя възможностите на новия програмен период в Русе

Център за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция по Програмите на Европейския съюз „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на дейностите eTwinning, Европас, Евродеск, Еврогайдънс, Евридика и National VET Team, ще проведе в периода 5 юли – 16 септември Национална информационна кампания на тема „35 години Еразъм“. Кампанията ще представи широка информация за възможностите за образование, обучение и професионална квалификация, които Европейският съюз предоставя на своите граждани.

В рамките на кампанията, ЦРЧР ще проведе през 2022 г. 6 информационни лъча, всеки от тях в различни области на страната.

Първият лъч на информационното турне ще се състои в периода 5 – 8 юли и ще премине през Русе, където на 7 юли /четвъртък/ от 11 ч. до 13 ч. в Пленарната зала на Община Русе ще се проведе информационна среща, насочена към потенциални бенефициенти на двете европейски програми.

Очакваме ви, за да ви запознаем с актуалните възможности за кандидатстване, образование, обучение и професионална квалификация, които европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ предоставят на българските граждани.

Сподели: