Център за високи постижения в областта на строителството и дизайна ще бъде създаден в ПГСАГ "П. Пенев" - Русе

Център за високи постижения в областта на строителството и дизайна ще бъде създаден в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе е краен получател съгласно договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-1.014-0013. По процедура за предоставяне на средства за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост  BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Общата стойност на проекта 2 319 491,17 лв. В рамките на 3 години трябва да завърши изпълнението на проекта, сподели по време на пресконференция днес екипът му.

Ремонтът на сградата се налага с цел преоборудването на описаните в спецификацията помещения за нуждите на организацията на център за високи постижения. За целта в съществуващите помещения ще се реализират три зали – зала 1, зала 2, зала 3, в които ще се разположат по 13 работни места, оборудвани с компютърни конфигурации.


Оформянето на център за високи постижения в съществуващата учебна сграда – корпус „Д“ от сградния фонд на ПГСАГ ще се извърши без намеса в конструкцията на сградата и без изпълнение на допълнителни СМР.


От главният архитект на Община Русе е издадено Становище №31-100-8/05.07.2023г., че за посочения обект не се изисква разрешение за строеж, тъй като в становищата по части: „Архитектура“, „Конструкции“, „Електрическа“ и „Енергийна ефективност, отопление и вентилация“ не се предвижда извършване на строителни и монтажни работи, представляващи „строеж“ по смисъла на ЗУТ.

Сподели: