Център за подкрепа и социално включване ще помага на хора с увреждания да намерят работа

Център за подкрепа и социално включване ще помага на хора с увреждания да намерят работа

Експерти от Областна администрация Русе присъстваха на информационна среща, на която бяха обсъдени възможностите за все по-активно участие на хората с увреждания и на други уязвими групи в обществото.

За целта се предвижда създаването на Център за подкрепа и социално включване, като идеята е там да работи екип от специалисти, който да насърчи хората в риск да си намерят работа. Успешната професионална интеграция ще бъде постигната посредством извършването на оценка на професионалната пригодност на база здравословното състояние и съответно оценката на риска на конкретното работно място, провеждането на професионални консултации и обучения, както и осигуряване на услуги за подкрепа и трудова асистенция.

Предвидено е Центрове за подкрепа и социално включване да заработят на територията на общините Столична, Стражица и Русе, като общо 20 лица с увреждания от трите общини на възраст над 18 години ще могат да се възползват от предоставяните услуги.

Днешната среща е част от предвидените дейности по проект „Център за социално включване“, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ и е изпълняван от „КСБВ“ ЕООД и фондация „Майко мила“.

Сподели:

Още новини от деня