Цецка Маркова от СУПНЕ получи специалната награда на председателя на Съюза на българските учители г-жа Янка Такева

Цецка Маркова от СУПНЕ получи специалната награда на председателя на Съюза на българските учители г-жа Янка Такева

На 24-я Национален конкурс на Съюза на българските учители „Учител на годината“ г-жа Цецка Маркова бе отличена със специалната награда на председателя на Съюза на българските учители г-жа Янка Такева.

Сподели: