ЦИК обяви Димитър Недялков за народен представител в Деветнадесети изборен район в 47-то Народно събрание

ЦИК обяви Димитър Недялков за народен представител в Деветнадесети изборен район в 47-то Народно събрание

С вх. номер НС-02-126 от 22.12.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от председателя на Народното събрание с приложено заявление с вх. номер АД-47-1194-6 от 22.12.2021 г. от Цветомир Донев Конов, с което заявява, че не желае да бъде народен представител. С оглед изложеното Централната избирателна комисия приема, че с подаденото заявление Цветомир Донев Конов отказва да встъпи в пълномощия и да положи клетва като народен представител в 47-то Народно събрание съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.
С Решение номер 1055-НС от 20.12.2021 г. Централната избирателна комисия е обявила за народен представител Цветомир Донев Конов под номер 5 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър.

ЦИК обяви за народен представител в 47-то Народно събрание в Деветнадесети изборен район – Русенски, Димитър Данаилов Недялков под номер 6 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър.

Сподели: