ЦИК лого

ЦИК предложи на президента да насрочи нов избор за кмет на село Могилино

Общинската избирателна комисия – Две могили, със свое решение № 120-МИ от 06.11.2023 г. за определяне на резултатите от избора за кмет на кметство Могилино обявява, че няма избран кмет, тъй като допуснатите до втори тур кандидати са получили равен брой действителни гласове. В този случай съгласно чл. 452, ал. 6 от Изборния кодекс Президентът на Република България по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет на кметство. 

Централната избирателна комисия приема, че е налице основание за насрочване на нов избор за кмет на кметство Могилино, община Две могили, област Русе. Поради това ЦИК предлага на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство Могилино, община Две могили.

Сподели: