ЦИК реши: Председател на РИК - Русе ще бъде Милена Хинкова

ЦИК реши: Председател на РИК – Русе ще бъде Милена Хинкова

Председател на Районната избирателна комисия /РИК/ – Русе ще бъде Милена Хинкова, реши Централната избирателна комисия по време на заседанието си този следобед. РИК ще встъпи в правомощията си на 13 август. Заместник – председатели са Ина Райчева и Николай Братованов. Секретар ще бъде г-жа Елиз Халил. Ето и членовете: Ангел Стефанов, Александър Ганчев, Корнелия Добрева, Звезделина Рафаилова, Антоанета Йонкова, Миглена Ангелова, Шейнур Еюб, Стефан Бонев и Лиляна Владимирова. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Това стана след постъпило писмо от областния управител на област Русе с вх. № НС-05-16/9 от 09.08.2022 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Сподели: