Цифровата икономика обсъждаха в Бяла

Цифровата икономика обсъждаха в Бяла

Жителите на Бяла участваха в дискусия относно възможностите и предизвикателствата при създаването на инвестиции и растеж в цифровата икономика.

Идеята на инициативата беше местната общност да се запознае в детайли с тази политика на Европейския съюз, чиято основа цел е да се гарантира интелигентен и устойчив растеж посредством поощряване на знанията, иновациите, образованието, цифровото общество, както и насърчаването на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват максимално ефективно. По този начин акцент се поставя върху основните идеи, залегнали в изграждането на Европейската общност, но през призмата на съвременността, т.е. все по-нарастващата необходимост от стимулирането на икономика с високо равнище на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Бяха разяснени и част от предприетите мерки в това направление от страните-членки на Европейския съюз, а именно подобряване на образователните системи, така че да се направи повече, за да се помогне на младите хора да намерят работа, изграждането на силни връзки между университети и предприятията, както и подпомагане създаването на единен европейски пазар за научни изследвания, позволяващ на учените, знанията и технологиите да се движат свободно из Европа.

Не по-малко внимание беше обърнато и на използването на Интернет и цифровите технологии, които играят важна роля в създаването на работните места на бъдещето. Сред недостатъците, които бяха обсъдени са, че хората и предприятията не се възползват от всички възможности, които предлагат цифровите технологии. Фактите показват, че едва 15% от гражданите на ЕС пазаруват онлайн от друга държава-членка, а интернет компаниите и стартиращите предприятия не реализират напълно възможностите за растеж в онлайн среда, като едва 7% от малките предприятия продават продукцията си извън границите на своята държава.

По време на инициативата, която е част от предвидените дейности по  Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2019 г., културното многообразие на страните-членки също беше обсъдено.

Събитето, което се проведе на 07.06.2019 г., се осъществи съвместно от Областна администрация Русе и Народно читалище „Трудолюбие 1884“, както и с подкрепата на Община Бяла, Асоциацията на българските градове и региони и Информационен център „Европа Директно“.

Сподели:

Още новини от деня