Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

ЦСМП – Ветово получи безвъзмездно за ползване общински помещения

Общинските съветници във Ветово дадоха своето съгласие да се предоставят за срок от 10 години на ЦСМП безвъзмездно за управление на части от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи следните помещения: Рентгенов кабинет с площ 26.70 кв.м.; Фотолаборатория с площ 8.82 кв.м.; Лекарски кабинет с площ 12.21 кв.м., Чакалня с площ 17.26 кв.м. и Санитарен възел с площ 2.46 кв.м., разположени в Масивна едноетажна сграда „Лечебно заведение“, актуван с АЧОС №1807/05.07.2007 г., находящ се в ПИ №643, кв.163 по плана на град Ветово.

Сподели:

Още новини от деня