Чака се решение за рехабилитацията на пътя Щръклево – Красен

Продължава работата по проекта за рехабилитация на общински път RSE 101 Щръклево – Красен от км. 0 + 0.0 до км. 5+500 Община Иваново, област Русе. Кандидатства се по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година „Основни услуги за населението в селските райони“. Според отчета за напредъка на кмета на Община Иваново Георги Миланов по отношение извършеното, прогнозната стойност е 5328437 лева без ДДС. Проектът е входиран на 19 септември 2013 година. Чака се решение….

Код на новината : *120334.html

    

Сподели: