Част от специалистите на проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” работят в сграда в квартал „Дружба”

Част от специалистите на проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” работят в сграда в квартал „Дружба”

Част от специалистите на проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” работят в сграда, която се намира в квартал „Дружба”. Техните кабинети са разположени в сградата на улица „Н. Вапцаров” номер 20, на втория етаж. За да се различава от другите, услугата се нарича „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа на деца с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в „неговия дом”.

Доктор Веска Христова, известен педиатър за родителите от много години, обследва, дава съвети и консултации за деца от 0 до 3 години. Тя ги приема в кабинета си, като същото така е част от екипите, които посещават детските заведения в Русенската община.

В същата сграда работи психологът Йорданка Тодорова и рехабилитаторът Хамид Хамид. Работата на специалистите е по график в детските заведения, а индивидуалната работа в кабинетите е съобразена със заетостта на родителите. Посещението при тях може да бъде предимно с цел превенция и профилактика, ако родителите имат необходимост от съвет, а не винаги да е свързано с проблеми при детето. Координацията се извършва от социалния работник Галя Русева, която е всеки ден в центъра и дава информация за всеки от специалистите.

Сподели: