Червеният кръст в Гюргево доставя дърва в населените места по национален проект

Червеният кръст в Гюргево доставя дърва в населените места по национален проект

В рамките на проекта „Къщи с топлина“, осъществяван от Министерството на енергетиката на Румъния и Асоциация „Интелигентна енергия“, в партньорство с Червения кръст на Румъния, доброволци и служители на неправителствената хуманитарна организация в окръга започнаха доставката на дърва. Над 100 семейства в селата Летка Нова, Скиту и Огрезени ще приемат по един тон дърва за огрев през следващите няколко дни. /на снимката/

Сподели: