Червеният кръст в Гюргево предостави нови бойлери в дар на няколко учебни заведения

Червеният кръст в Гюргево предостави нови бойлери в дар на няколко учебни заведения

Червеният кръст в Гюргево предостави нови бойлери в дар на няколко учебни заведения. Самите бойлери са от Ariston Thermo România и ще бъдат монтирани в училищата на Болинтин Вале, Михайлещи, Кълугерени, Флорещ – Стоенещи, Гъисени, Адунаци Копачени.

Сподели: