Честваме Деня на народните будители

По села и градове народът почита паметта на онези свои предци, които със словото си, с просветителското си дело са били истински народни будители. Първото неофициално честване на празника е осъществено в Пловдив през 1909 г. Всенародното преклонение дава основание през 1922 г. Стоян Омарчевски, тогавашен министър на Народното просвещение, да внесе предложение в Министерски съвет за определянето на първи ноември за Ден на българските народни будители. С Окръжно № 17743 от 28 юли 1922 г. обя…

Source: *119687.html

    

Сподели: