Четвъртокласници от Гюргево се включиха в осведомителна кампания по безопасност на движението

Четвъртокласници от Гюргево се включиха в осведомителна кампания по безопасност на движението

Деца от 4-ти клас в училище №7 град Гюргево, Румъния,   станаха част от образователната и осведомителна кампания по проект ROBG-418 „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, по приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион“, специфична цел 1.1 „Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T“ по програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“.

Общо 60 деца се включиха в кампанията, а целта беше те да научат основните правила за безопасно движение на пътя. За да постигнат тази цел организаторите им показаха видеоклип, в който по интересен и запомнящ се начин децата се запознаха с най-често срещаните ситуации на пътя и научиха как да пазят себе си и околните.

Децата получиха и книжки с основни инструкции как трябва да се държат на пътя като участници в движението, независимо дали като пешеходци, или с превозни средства, като велосипеди и тротинетки.

За четвъртокласниците бяха предвидени и развлекателни игри, които включваха викторина с въпроси за движението и разпознаване на основните пътни знаци. В края на събитието всички деца получиха като подарък светлоотразителни жилетки.

Екипът на проекта вярва, че в днешния динамичен и забързан живот е изключително важно младите хора да бъдат информирани за основните правила относно личната им безопасност и безопасността на другите участници в движението.

Осведомителната кампания се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Сподели: