Четвъртокласници от СОУ за европейски езици „Константин–Кирил Философ” имаха час по Европа в Информационния център на евродепутата Мария Габриел в Русе

Четвъртокласници от СОУ за европейски езици „Константин–Кирил Философ” имаха час по Европа в Информационния център на евродепутата Мария Габриел в Русе. Целта на посещението в Инфоцентъра на учениците с класен ръководител Йорданка Иванова бе да се запознаят с основна информация за Европейския съюз, неговите ценности и функции, факти от историята на Европа. По време на открития урок малките посетители получиха познания както за дейността на Европейския информационен център на г-…

Код на новината : *119943.html

    

Сподели: