Четвъртокласници от СУПНЕ посветиха свои проекти на 259 години от рождението на Фр. Шилер

/Източник – СУПНЕ/

По повод 10 ноември, 259 години от рождението на патрона на СУПНЕ – Фридрих Шилер, учениците от 4.Е клас с класен ръководител г-жа Таня Маринова и г-жа Петя Георгиева, преподавател по немски език, изработиха групови и индивидуални проекти. Любопитните четвъртокласници сами издириха материалите и изработиха много хубави постери, книжки и лапбук, които представиха пред класа в часа по немски език и подредиха изложба във фоайето на училището.

Сподели: