Четвърт милион лева финансиране от ПУДООС за контейнеровоз в Бяла

Общинските съветници в Бяла одобриха преди малко докладна записка относно подаване на заявление за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в размер на 252 000 лв. за финасиране на превозно средство за транспортиране на контейнери, част от мобилното оборудване по проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ със срок от 5 години с 2 година гратисен период.

Сподели:

Още новини от деня