умбал канев хирургия на ръката

Четирима русенски специалисти със сертификати за хирургия на ръката извеждат УМБАЛ „Канев“ на водещи позиции в цяла България

Четирима русенски хирурзи от клиника „Ортопедия и травматология“ при УМБАЛ “Канев“ с началник проф. Пенчо Косев са изучавали и в последствие придобили сертификати за хирургия на ръката в ортопедията. Това са д-р Севдалин Ангелов, д-р Димитър Александров, д-р Иван Ванов и д-р Стоян Граматиков.

Целта на днес провелата се пресконференция с русенските медии е да запознае обществото и покаже, че хирургията на ръката е нещо съвсем специфично. В цяла Европа, а и по света, това е отделна специалност в ортопедията. У нас до скоро нещата не са стояли точно така, но благодарение на председателя на дружеството по „Хирургия на ръка“ доц. Маргарита Кътева, която е началник на клиника „Хирургия на ръка и реконструктивна хирургия“ в болница „Софиямед“, нещата са се развили. Много отдавна този вид дейност е била обект на отвоюване, което се е увенчало с успех, уточни днес д-р Ангелов. Хирургията на ръка изисква много специфични неща и допълнителни познания, които обобщено не се спазват. Едва от няколко години дейността „хирургия на ръката“ е сертифицирана, а хората, занимаващи се с това, трябва да имат такъв сертификат. Така, четирима от присъстващите са се обучавали допълнително, за да придобият съответните нива и получат сертификат, за са практикуват хирургия и микрохирургия на ръка. Друга клиника в България, с четирима хирурзи – специалисти в тази област, няма. Това дава предимството на русенската клиника по „Ортопедия и травматология“ при УМБАЛ „Канев“ да се нареди на второ място в страна след „Софиямед“, предлагащи специфичната хирургия на ръка.

В България едва 30 души се занимават с хирургия на ръка, уточни д-р Ангелов. Курсовете, които подготвят различните нива специалисти в тази насока, се организират от доц. Кътева. Тя привлича за това и световни специалисти, които четат лекции и допринасят за обучението.

Д-р Александров потвърди, че хирургията на ръката е комплексна дейност. Практикуването и изисква голям областен център. Доц. Кътева  работи в посока за децентрализацията на тази дейност в цялата страна, защото оперативната намеса е свързана и с време. Той добави още, че плодовете на този труд се бера късно, защото узряват късно.

Направени бяха демострации, подкрепени със снимков материал, от хирургичното възстановяване на чувствителност на палец, на лакетна става, на малформация при палец и пр.

Проф. Косев

Д-р Александров допълни, че годишно в клиниката „Хирургия на ръка“ към УМБАЛ „Канев“ в град Русе се оперират над 2500 човека. От тях 790 са свързани с операции на горен крайник, като от всички тях 230 са с голям и много голям обем от дейност – тежки операции. 60 операции са свързани с периферни нерви, което е много прецизна хирургия. Проф. Косев обърна внимание на високото ниво на квалификация на четиримата сертифицирани хирурзи, които практикуват в сферата на високите познания и тънкости на професията. Той допълни, че е горд със работата на колегите си. Не на последно място посочи екипността и уникалността на русенската клиника “Ортопедия на ръка“ към УМБАЛ „Канев“, управлявана от него.

Сподели: