Четири постера върху оградата на Русенския музей представят надписите, колоните и скулптурите от Лапидариума

Четири постера върху оградата на Русенския музей представят надписите, колоните и скулптурите от Лапидариума

Четири постера с надпис „Каменна летописна книга“ са окачени на оградата на Русенския музей, за да представят надписите, колоните и скулптурите, които Лапидариумът на музея съхранява. Паметниците от Средновековието, Античността, Османския период и периода след Освобождението са реални свидетелства от конкретна епоха, които допринасят за съвременната интерпретация на миналото. Наскоро бе отпечатан каталог на каменните артефакти, който представя разчетените вече надписи от колекцията, показани в откритото пространство зад музея. За посетителите е налице и брошура, която може да бъде водач сред над сто образеца от каменни свидетелства.

Четирите постера обобщават най-важните групи от паметници, като по този начин представят тяхното съдържание за всеки минувач. Те са изработени по проекта на Регионален исторически музей – Русе „Каменна летописна книга“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата по сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.

Сподели: