Читалището в село Просена възстановява обичая Еньовден

Читалището в село Просена възстановява обичая Еньовден

НЧ „Максим Горки 1928“ с. Просена ще възстанови празника Еньовден със средства по проект на НФ „Култура“. За целта е сформирана женска група, която ще изпълни ритуала под формата на танц със специално изработена и изразена хореография.

Любителската група вече репетира самодивския танц, който включва основните ритуали, свързани с езическия празник – вземането на вода при залез слънце на „мълчана вода“  от извор, „Ладуване“ събиране на билки на сутринта, плетене на венци, баене, наричане, сговор между млади и стари жени и т.н.

Коренът на празника е свързан със славянските фолклорни традиции, но включва също езически ритуали и вярвания. Езичеството и ранното християнство се смесват по неповторим за българската традиция начин, като отразяват вярванията за лечебните сили, скрити в билките, но и в митичните създания на самодивите.

Фолклорната група се подготвя за 24 юни – денят, в който се чества празникът. На същата дата източноправославната християнска църква отбелязва Рождение на св. Йоан Кръстител. Обичаят се изпълнява на полето в ранната сутрин в първия ден от астрономическото лято. Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено на изгрев слънце. Жените – баячки, магьосници, ходят сами и берат билки, с които после лекуват и правят магии. Набраните за зимата билки трябва да са „77 и половина“ – за всички болести и за болестта без име.

Проектът е озаглавен „Танц на самодиви по Еньовден“ и е финансиран от НФ „Култура“ на стойност 8 000 лева. Включва изработката на автентични народни носии, хореография и музикално оформление. Той ще бъде представян на фолклорни фестивали в цялата страна

С възстановяването на празника Еньовден от читалището се надяват да върнат младите хора към традицията и да впишат този интересен обичай в палитрата на нематериалното културно наследство.

Снимки: Венелин Молнар

Сподели: