Читалището – прозорец към знание и успех

Читалището – прозорец към знание и успех

„Читалището – прозорец към знание и успех“ е проект, който Народно читалище „Пробуда 1907“ в Тетово спечели по Програма  “Култура” на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата. С неговата реализация общественият институт ще допринесе  за подобряването на  културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място.

Проектът представлява внедряване на интегрирана библиотечна система в читалищната библиотека. Системата осигурява предоставяне на иновативни библиотечни услуги в онлайн среда и улеснен достъп на потребителите до библиотечния каталог. Предвиденото обучение на служителите на библиотеката на читалището ще повиши техните компетенции.

Партньор по проекта е Регионална библиотека “Любен Каравелов” – Русе.

Сподели: