“Читалището – прозорец към знание и успех” Това е името на проекта, с който читалището кандидатства по Програма “Култура” на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата. Обща стойност на проекта е 4500,00 лева. От тях 3000,00 лв. са финансирани от Община Русе, 1500,00 лв. са собствено участие. Целта на проекта е развиване на културния живот, социалната и образовтелната дейност. Проектът ще осигури “Внедряване на интегрирана библиотечна система” . Предоставяне на иновативни библиотечни услуги в читалището. Он-лайн достъп до библиотеката на читалището. Предвидено е обучение на служителите, придобиване на публичност и разпространение. Партньор в работата по проекта е РБ “Л.Каравелов” гр. Русе. Срок на проекта: м.07 – м.11.2020 година.

Читалището – прозорец към знание и успех

“Читалището – прозорец към знание и успех”

         Това е името на проекта, с който читалището кандидатства по Програма  “Култура” на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата.

         Обща стойност на проекта е 4500,00 лева. От тях 3000,00 лв. са финансирани от Община Русе, 1500,00 лв. са собствено участие.

         Целта на проекта е развиване на културния живот, социалната и образовтелната дейност.

         Проектът ще осигури “Внедряване на интегрирана библиотечна система” . Предоставяне на иновативни библиотечни услуги в читалището. Он-лайн достъп до библиотеката на читалището. Предвидено е обучение на служителите, придобиване на публичност и разпространение.

         Партньор в работата по проекта е РБ “Л.Каравелов” гр. Русе.

         Срок на проекта: м.07 – м.11.2020 година.

Сподели:

Още новини от деня