Членовете на българо - румънската земеделска група посетиха френска ферма в Гюргево

Членовете на българо – румънската земеделска група посетиха френска ферма в Гюргево

Време за прочитане: 2 мин.

Поредното за 2019 година заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група се проведе днес в Заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево под председателството на Лучиан Корозел – заместник председател на Съвета.

Делегацията от българска страна беше водена от Свилен Иванов – заместник областен управител на област Русе и председател на ротационен принцип на Работната група.

В рамките на първата част от заседанието беше направен общ преглед на схемите за плащания, приложими в Румъния за периода 2014-2020, в отделните сектори на земеделието. От обзора стана известно, че се наблюдава общо повишение на субсидиите, единствено при помощите за високопланинските райони, а при отглеждането на свине се очакваното леко понижение. Особено актуална за 2019 г. в Румъния е мярка 10 Агроекология и климат, предвид големият брой подадени заявления в сектор зеленчукопроизводство и овощни градини.

Отчетени бяха резултатите и предприетите мерки от страна на румънските власти в полза стимулиране на производството на местни сортове домати и тяхната реализация на румънския пазар. Приоритет още се отдава при отглеждането на родни породи свине и пласирането на месото в националната търговска мрежа.

В края на презентацията бяха коментирани одобрените в България ставки за 2018 г. в животновъдството. За разлика от Румъния, в България се прилага субсидия за глава добитък и за бройки над 250 животни, макар и с по-ниска ставка.

Освен по въпросите на дневния ред на срещата групата дискутира актуални  проблеми, сред които необходимостта от обединяване на усилия в борбата с двойния стандарт на храните, приложим в България и Румъния.

Работната група продължи дейността си с посещение на кравеферма „Телифгруп“, създадена през 2004 г. в Топару, окръг Гюргево. По думите на собственика й Филет Жоел във фермата се отглеждат 500 крави и 150 телета. В обхвата на фермата влизат 6 халета – три, от които с площ от 1800 кв. м. и три с площ 350 кв. м. Предвидени са и 150 места за майка за разплод. Доилната зала разполага с 24 места. Наред с отглеждането на крави, дружеството се занимава и с растениевъдство. Основен изкупвач на продукцията е „Данон“. Средно дневната продукция възлиза на 3700 л мляко.

Заседанието се организира от Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево с подкрепата на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ с изпълнителен директор Лили Ганчева.

На днешното заседание присъства заместник областният управител на област Силистра Илиян Великов, както и директорите на Държавен фонд – земеделие, Областна дирекция по безопасност на храните в Русе, Областна дирекция „Земеделие“ Русе, както и Национална служба за съвети в земеделието, офис Русе.

По традиция за участие бяха поканени собственици на кравеферми от българска страна.

Сподели:

Още новини от деня