Чл. кор. Христо Белоев: Поклон пред всички наши съотечественици, благодарение на които мечтаните от народа ни териториална и държавна цялост на Родината днес са реалност !

Чл. кор. Христо Белоев: Поклон пред всички наши съотечественици, благодарение на които мечтаните от народа ни териториална и държавна цялост на Родината днес са реалност !

ЧЕСТИТ 6 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО!

Скъпи колеги,

Скъпи приятели,

Денят на Съединението на Княжество България с Източна Румелия е един от най-светлите ни национални празници. Той ни напомня, че със силата на своите обединени воля и дух една нация може да постигне всяка висша цел, която си е поставила.

Поклон пред всички наши съотечественици, благодарение на които мечтаните от народа ни териториална и държавна цялост на Родината днес са реалност!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев, DHC mult.,

Ректор на Русенския университет

Чл. кор. Христо Белоев: Поклон пред всички наши съотечественици, благодарение на които мечтаните от народа ни териториална и държавна цялост на Родината днес са реалност !
Сподели: