ЧСИ продава завода за металообработване и машиностроене "Спарки"

ЧСИ продава завода за металообработване и машиностроене „Спарки“

Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявяви, че от 14.12.2020 г. до 14.01.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество, собственост на ЕКО СПАРК ЕООД – завода за металообработване и машиностроене „Спарки“. Първоначалната цена е 23 926 960.00 лв., съгласно експертно заключение на вещо лице с вх.№ 19390/12.11.2020 г., при извършване на продажбата, купувача следва да внесе ДДС, стойността на който е 8,16 % върху достигнатата тръжна цена.

Учредена е договорна ипотека, вписана на 23.03.2010 г. в полза на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ – частен правоприемник на БАНКА ДСК АД, по силата на Договор за цесия, вписан на 16.02.2017 г.Вписано подновяване на 10.03.2020 г., в полза на , 2. Договорна ипотека, вписана на 07.10.2010 г. в полза на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ – частен правоприемник на БАНКА ДСК АД, по силата на Договор за цесия, вписан на 16.02.2017 г.Вписано подновяване 23.09.2020 г., в полза на , 3. Договорна ипотека, вписана на 11.10.2010 г. в полза на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ – частен правоприемник на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД АД, по силата на Договор за цесия, вписан на 06.08.2019 г. Вписано подновяване 23.09.2020 г., в полза на , 4. Залог върху търговско предприятие, вписан на 11.04.2017 г. в полза на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, вписана Възбрана в полза на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД,

ЧСИ продава завода за металообработване и машиностроене "Спарки"
Сподели: