Чуждестранни студенти от Русенския университет с отличия за успех по случай 24 май

Чуждестранни студенти от Русенския университет с отличия за успех по случай 24 май

По случай 24 май –ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА  И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и директорът на дирекция „Чуждестранни студенти“ проф. Красимир Мартев поздравиха изявените в учебната работа чуждестранни студенти. Тази година те са 18 на брой и са от Гърция, Молдова, Украйна, Нигерия, Виетнам и Турция.

Чуждестранни студенти от Русенския университет с отличия за успех по случай 24 май

За постигнати ОТЛИЧНИ резултати в учебната работа бяха отличени:

1. Мария Хондродиму (Гърция) – 3 курс, специалност „Ерготерапия“;

2. Людмила Влаева (Р Молдова) – 3 курс, специалност „Кинезитерапия“;

3. Александр Танасов (Р Молдова) -3курс, специалност „Кинезитерапия“;

4. Росина Дончева (Р Молдова) – 4 курс, специалност „Кинезитерапия“;

5. Виктор Димов (Украйна) – 3 курс, специалност „Технология и управление на транспорта“;

6. Яна Балабан (Украйна)    – 3 курс, специалност „Технология и управление на транспорта“;

7. Мария Кайпак (Р Молдова)  – 1 курс, специалност „Бизнес мениджмънт“.

За постигнати МНОГО ДОБРИ резултати в учебната работа бяха отличени:

Мария Братан (Украйна) – дипломирана, специалност „Право“;

1. Инна Маргарит (Украйна) – 2 курс, специалност „Маркетинг“;

2. Даниел Опелууа Ауосаня (Нигерия) – 4 курс, специалност „Машинно инженерство“;

3. Евгени Димов (Украйна) – 3 курс, специалност „Машинно инженерство“;

4. Чан Динх Чунг (СР Виетнам) – 3 курс, специалност „Машинно инженерство“;

5. Фуркан Наккашчъоглу    (Р Турция) – 4 курс, специалност „Машинно инженерство“;

6. Кристина Териз (Р Молдова) – 2 курс, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“;

7. Дмитро Кустуров (Украйна) – 2 курс, специалност „Бизнес мениджмънт“;

8. Олена Серт (Украйна) – 1 курс, специалност „Бизнес мениджмънт“;

9. Валентина Самартзи (Гърция) – 2 курс, специалност „Ерготерапия“;

10. Селин Филиз (Р Турция) – 4 курс, специалност „Кинезитерапия“.

Сподели:

Още новини от деня