ценово-община

Ще бъдат определени наемната цена и срокът за разпределение на пасищата и мерите, собственост на община Ценово за стопанската 2024/2025 г.

Предстои през идната седмица общинските съветници в Ценово да гласуват това предложение.

Сподели: