община русе

Ще бъде изготвен проект за закриване и рекултивация на клетка III от депото за отпадъци в Русе

Община Русе ще възложи изготвяне на технически проект за закриване и рекултивация на клетка III за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

На територията на депото са изградени:

  • 3 броя клетки (клетка I, II и III) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства;
  • 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VI и VII) и
  • 2 броя клетки за опасни отпадъци.

Клетка III на Регионално депо – Русе има следния проектен капацитет:

  • Площ на дъното – 14 409 м2
  • Работен обем – 657 281 м3
Сподели:

Още новини от деня