община две могили

Ще бъде приета Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Две могили

Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе е приета с Решение № 74/01.02.2008 г. на Общински съвет Две могили, на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местите данъци и такси. Последното изменение на наредбата е от 2020 г. Направените промени в Закона за местните данъци и такси,
публикувани в брой 71 от 11.08.2020 г. налагат изменение на Наредбата.

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община Две могили е промяна в датата за подаване на декларация за облагане с туристическия данък за предлаганите нощувки в населените места в Община Две могили.

За прилагане на Наредбата за изменение на Наредба № 1 за
определяне размера на местните данъци на територията на община Две могили не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.

Предстои общинските съветници в Две могили да одобрят промяната.

Сподели:

Още новини от деня