област-русе-община-русе

Създадена е работна група, за определяне на размера и условията за финансиране на скринингови дейности от бюджета на община Русе за 2024 г.

Постъпило е предложение № ОбС-188/06.02.2024 г., от д-р Росица Кръстева-общински съветник от ПП ГЕРБ относно включване в бюджет 2024 г. на Община Русе, сумата 30000 лв. за дейности, насочени към превенция и ранна диагностика на заболяването Сънна апнея. Сънната апнея е хронична болест. Подобно на артериалната хипертония и захарния диабет тя е болест, която се развива с години, често протича със симптоми, които болният не усеща, не осъзнава или за които не знае. Също както хипертонията и диабета, тя е опасна за човека най-вече с усложненията, до които води. Болестта повишава риска от заспиване зад волана с 3 до пет пъти и това създава голям риск за пътно-транспортни произшествия /ПТП/ и риск и за околните.  

В РБългария няма клинична пътека за диагностика и лечение на обструктивна сънна апнея и информираността на гражданите, скринига, ранната диагностика на лицата, ще доведе до намаляване на риска от ПТП и хронично протичане на болестта.

От няколко години в СБАЛПФЗС „Д-р Граматиков“ се извършват дейности по диагностика на лица в риск от Сънна апнея и лечение на диагностицирани такива. Лечебното заведение разполага с необходимата апаратура, условия и специалисти. Изследването, диагностиката и лечението не се покриват от НЗОК или от национални или европейски структурни фондове, поради което се налага заплащане от самите граждани.

Размерът на диагностиката в стационар е 200.00 лв., а на пациент в амбулаторен кабинет е 100,00 лв., като в тази цена е включена и заплащането/хонорара на специалистите.

С горепосоченото предложение, д-р Росица Кръстева предлага за включване в бюджет 2024 г. на Община Русе и сумата 30 000 лв. за дейности, насочени към превенция и ранна диагностика на онко-заболявания на лица, с нисък социален статус.На територията на община Русе функционира КОЦ, който предоставя услугата-пакет „Женско здраве“, включващ: преглед от акушер-гинеколог, мамография на гърди и цитонамазка, с обща стойност – 75,00 лв.

На проведената на 16.02.2024 сесия на общински съвет Русе от страна на групата общински съветници „Продължаваме промяната-Демократична България“ постъпи предложение в разходната част на Бюджет 2024 да се предвидят средства в размер на 100 000 лв. за „Скринингова кампания за ранно откриване на колорекален карцином чрез неинвазивни методи, съпътствана с информационна кампания“.

Съгласно чл. 106, ал.1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения, държавата и общините могат да финансират лечебни заведения за изпълнение на национални, регионални и общински здравни програми и проекти, както и за извършване на определени видове лечебна дейност, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, въз основа на договор. Финансирането на лечебните заведения от държавата и общините се извършва чрез сключване на договор между съответния държавен или общински орган и лечебното заведение.

Предлага се създаването на работна група за определяне на условията на предложените здравни програми, включваща вносителите на предложенията, други общински съветници, представители на общинската администрация и други.

Предложението и съставът на работната група бяха гласувани по време на заседанието на ОбС – Русе днес.

Сподели: