Започна ремонтът на 35 - километровият път между Писанец - Ветово - Глоджево и Кубрат

Ще започне процедура по промяна на собственост на общински път RSE 2050 и участък от републикански път III-2001

Общински съвет – Ветово даде своето съгласие: – отсечката от Републикански път III-2001 (Русе-Цар Калоян) – Писанец – Ветово – Глоджево – (о.п. Разград-Кубрат) с дължина 2675 /две хиляди шестстотин седемдесет и пет/ м. от Републикански път I-2 до О.Т. 72 в село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово, Област Русе да стане общински път;

  • отсечката от Общински път RSE 2050 /I-2,п.к.Бъзън-Цар Калоян/-Писанец-/III-2001/ с дължина 2831 м., от Републикански път I-2 до О.Т. 72 в село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово, Област Русе да стане част от Републикански път III-2001.

Кметът на Община Ветово е упълномощен да стартира процедура по промяна на собственост на общински път RSE 2050 /I-2,п.к.Бъзън-Цар Калоян/-Писанец-/III-2001/  и участък от републикански път III-2001 (Русе-Цар Калоян) – Писанец – Ветово – Глоджево – (о.п. Разград-Кубрат) от км. 0+000 до км. 2+675.

Допуснато е предварително изпълнение на решението с цел защита на особено важни обществени интереси.

Сподели: