Ще монтират видеокамера в детска градина „Здравец“ за опазване от посегателства

Във връзка с неправомерно навлизане на външни лица и опазването на обществения ред и норми на поведение в участък, в който няма поставени камери за видеонаблюдение и доклад от Директора на ДГ „Здравец”, предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2017 година чрез разширяване на системата за видеонаблюдение в градината, дейност 311 „Детски градини”, §5100 „Основен ремонт”, обект „Камера за видеонаблюдение” 1 бр. за 262лв. Средствата от 262 лв. се осигуряват от бюджета на ДГ „Здравец” – местна дейност.

Сподели: