Ще налагат санкции на изхвърлящите отпадъци на общинското депо в Бяла след 31 декември

На основание Заповед № 501/29.11.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе, и Заповед № РД11-594/14.12.2017 г. на Кмета на Община Бяла считано от 31.12.2017 г. се преустановява използването на „Общинско депо за неопасни отпадъци“ град Бяла. Община Бяла уведомява гражданите и фирмите, че се забранява изхвърлянето на битови, строителни, промишлени, растителни и други отпадъци на депото, разположено в землището на гр. Бяла, местност „Трапито“. На нарушителите ще се налагат административни наказания съгласно действащото законодателство.

Сподели: