гробище чародейка русе

Ще разширят колумбарийната стена в гробищен парк „Чародейка“, ще има нова в „Басарбово“

Основната задача пред ОП „Обреден дом – Русе” е привеждането на гробищните паркове във вид, който да отговаря на понятието „парк” – чисти и подредени. За целта е ремонтирана наличната техника, съобразно ограничения бюджет, за да се увеличи капацитетът на работа. Създадена е организация, при която чрез засилен контрол, работното време се уплътнява от всички работници с оглед подобряване обслужването на гражданите и намаляване на злоупотребите. Работи се по промяна на структурата на общинското предприятие, с което ще се гарантира ефективност на работата на всеки служител, както и контрол върху дейности, отразяващи се на инфраструктурата и цялостната визия на гробищните паркове.

Започна почистване на импровизираното сметище на територията на Гробищен парк „Чародейка” с помощта на ОП „Комунални дейности”.

Стартира проучване за построяването на нова колумбарийна стена в ГП „Чародейка”, поради изчерпване на всички ниши в старата. Освен това се предвижда и изграждане на урнова стена и на територията на ГП „Басарбово”.

Беше разширено видеонаблюдението в гробищните паркове, с което да се ограничат нерегламентираните дейности и вандалските прояви. Пак с такава цел се въведоха и констативни протоколи, документиращи състоянието на гробните места преди и след извършване на строително-монтажни дейности.

Сподели: