Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Ще се закупи нова сграда за пенсионерски клуб в Сеново

35 000 лева ще бъдат отделени от бюджета на Община Ветово за закупуване на сграда, където ще се помещава пенсионерския клуб в Сеново. Това ще гласуват общинските съветници във Ветово на 30 юни във връзка с корекцията на общинския бюджет по предложение на кмета на Общината д-р Мехмед Мехмед.

45 000 лева ще се отделят за изграждане на нова сграда за нуждите на пенсионерския клуб в Смирненски. Вече са изготвени проекти за двата обекта.

Сподели: