мосв еко

Ще се извършват масирани проверки на предприятия, считани за потенциални замърсители на въздуха в Русе

Предстои сформирането на областна междуведомствена комисия, която ще организира проверки в предприятия на територията на Русе, които се считат за възможни потенциални замърсители. Целта е да бъдат установени евентуални източници на отделяне на емисии и неприятни миризми във въздуха. Ще се извършват проверки на място, а също така ще бъдат детайлно разгледани всички комплексните разрешителни на фирмите.

При необходимост ще бъде сезирана и прокуратурата, а при установяването на вредни емисии във въздуха от конкретни предприятия, то ще бъдат предприети мерки за превеждането на технологичния процес в съответствие с комплексните разрешителни, по които работят включително и по законово-административен начин. При неизпълнение на мерките може да се стигне и до спиране на съответните производства.

Има възможност и за ангажиране на допълнителни специалисти в сферата на екологията, като за целта се предвижда командироване на експерти и от други области на страната.

Това стана ясно по време на проведената по-рано през деня среща на областния управител Галин Григоров и неговите заместници Свилен Иванов и Валентин Колев със заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова.

Също така от Дирекция „Инспекция по труда – Русе“ и Регионалната здравна инспекция ще извършват проверки, които ще трябва да установят дали има нарушения в работната среда.

Необходимо е да бъде отбелязано, че понастоящем в Русе работят 3 автоматични станции, които могат да засекат замърсяване на въздуха. В най-кратки срокове ще започнат да функционират още две, които са осигурени по програма “LIFE” и вече са в града. От своя страна Община Русе пое ангажимент да извърши необходимите надграждания на възможностите на двете нови станции, извършвайки нужните проучвания относно техническите характеристики и параметри на допълнителните анализатори, при методическата подкрепа от страна на Министерството на околната среда и водите. По този начин би трябвало да се установят органични вещества с максимално близки компоненти до съответния производствен цикъл.

Сподели:

Още новини от деня