Ще се проведе учредителното събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район

Време за прочитане: < 1 мин.

Учредителният комитет на Организацията за управление на Тракийски туристически район на основание на заповед № Т-РД-16-236/24.08.2018г. от министъра на туризма (ДВ бр. 76, 2018г) и чл. 22 и чл.26 от Закона за туризма насрочва провеждането на учредителното събрание на Организацията за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/ на 18 януари 2019 г., от 13 ч. в залата на Университет по хранителни технологии в гр. Русе, зала „Европа“ на Доходното здание със следния дневен ред:

I. Учредително събрание на ОУТТР.

Регистриране на участниците (учредители);
Откриване на Учредителното събрание
Приемане на решение за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район;
Приемане на Устав на Организация за управление на Дунавски туристически район;
Избор на състав на Управителен съвет на организацията,
Избор на състав на Контролен съвет;
Приемане на решение за формите на финансиране на Организация за управление на Дунавски туристически район,
Други.

Проектите на учредителните документи и регистрационна форма за участие ще бъдат предоставени на разположение на заинтересованите лица в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за туризма в Община Русе, площад „Свобода“ № 6, стая 309, след 19.11.2018 година, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до провеждането на Учредителното събрание.

Пловдив, бул. „Мария Луиза“ № 31, в работни дни от 9 до 17ч. При липса на кворум ново учредително събрание ще се проведе на 15.02.2019 г. в 13 ч. на същото място. Организация за управление на Дунавски туристически район ще бъде регистрирана по Закона за туризма и се смята за възникнала от деня на вписването в Националния туристически регистър.

Сподели:

Още новини от деня