Ще се мисли за увеличение на дневния оклад за дете в общинските детски градини в Русе

Утвърдиха запазването на павилион и щанд за ядки и пуканки в центъра на Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                      

 Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.              

Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общински съвет – Русе.

Предмет на настоящото предложение са:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, ядки, захарни изделия, вестници и списания, находящ се в гр. Русе, ул. „Хан Аспарух“, пред  №18 , с площ от 5,10 кв. м, т. 28 от Общата схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ.

Теренът е елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №524, прието с Протокол №21 от 20.04.2017 г., Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе.

До момента теренът е ползван със същото предназначение – за поставяне на павилион за продажба на кафе, ядки, захарни изделия, вестници и списания.

            2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, ядки, пуканки, царевица, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ и ул. „Муткурова“, до бившата сладкарница „Куба“, с площ от 1,44 кв. м, с размери 1,20/1,20 м.

Теренът е елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №634, прието с Протокол №25 от 19.09.2017 г. Обща схема за територията на зона „В1“, гр. Русе (ул. „Александровска“ от централен площад до бул. „Цар Освободител“).

До момента теренът е ползван със същото предназначение – за поставяне на щанд за сладолед, ядки, пуканки, царевица.

Днес общинските съветници утвърдиха предложенията на сесията през този месец.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня